Spotkanie integracyjne.

11 lipca 2012r. w sali remizy strażackiej w Mściszewicach odbyło się spotkanie władz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sołectwie Mściszewice zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice .
Obecni:
1. Panowie Radni:
– p. Stefan Karcz
– p. Zbigniew Klawikowski
– p. Jerzy Bober
2.Rada Sołecka:
– p. Maria Stencel – sołtys
-p. Helena Mielewczyk
-p. Sylwia Birr
3. Koło Gospodyń Wiejskich:
– p. Milena Bronk – prezes
4.Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice:
-p. Stefan Karcz -prezes
-p. Wojciech Warmowski -wiceprezes
-P. Zbigniew Klawikowski -skarbnik
5. Zarząd OSP:
-p. Arkadiusz Wiczkowski – naczelnik
6. Klub sportowy ,,Mściszewice’’
-p. Rafał Recław- prezes
Obecni na zebraniu łącznie – 23 osoby:

Spotkanie integracyjne wszystkich organizacji i podmiotów działających w sołectwie Mściszewice otworzył prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa i Radny p. Stefan Karcz, witając wszystkich przybyłych na zebranie.
Pan prezes wspomniał, iż ideą przewodnią zebrania jest połączenie działań wszystkich organizacji i podmiotów działających w sołectwie Mściszewice. Wszyscy powinni wdrażać swoje pomysły dla dobra lokalnej społeczności: a więc należy się zintegrować i wspólnie realizować podstawowe zadania, wówczas będzie można zmierzać do określonego celu, który ma służyć dobru wspólnemu. Zwrócił uwagę na następujące problemy:
– uaktywnienie wpisów na stronę internetową Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice WWW.stwmsciszewice.pl podkreślając, że strona Internetowa Stowarzyszenia może służyć całej społeczności.
– organizacja festynu letniego -28.07.2012r. z udziałem wszystkich organizacji.
– Stowarzyszenie w 2012r realizuje kilka projektów zaś jeden z przeznaczeniem na promocję miejscowych kurhanów tj.2500zł. Pieniądze pochodzą z Projektu Funduszu Wspierania Wsi Polskiej zaś pozostałe z U. Gm. Sulęczyno.
– zaplanowano projekt połączony ze zrobieniem kalendarza i mapy Gminy Sulęczyno.
-Sporządzanie informacji z imprez plenarnych, ze spotkań ma przyczynić się do promowania wsi Mściszewice.
– należy rozważyć przygotowanie folderu promującego Mściszewice (w ramach projektu) z zaznaczeniem szlaków turystycznych, małe reklamy.
-propozycja napisania projektu przez Klub Sportowy, oraz organizowanie rozgrywek sportowych w czasie festynu pomiędzy organizacjami.

Pani Sołtys Maria Stencel zwróciła uwagę na:
-Wieś Mściszewice została zgłoszona do konkursu ,,Piękna Wieś’’, gdzie otrzymała I miejsce w gminie, lecz należy jeszcze dużo zrobić by wieś się bardziej reprezentowała.
– widzi potrzebę zakupienia koszarki do trawy.
-w budżecie GOK przewidziano 5.000zł dla Rady Sołeckiej. Część tych pieniędzy można przeznaczyć na dożynki parafialno-sołeckie. – problem do uzgodnienia z P. Ireneuszem Korda (GOK Sulęczyno).
– Pani sołtys będzie odpowiedzialna za zorganizowanie dożynek termin do uzgodnienia z ks. Proboszczem Ireneuszem Lehmann
-konieczność współpracy Rady Sołeckiej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sulęczynie, z miejscową parafią i innymi organizacjami działającymi w lokalnym środowisku.

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich Mściszewiczanki p. Milena Bronk stwierdza, iż miejscowe kobiety członkinie KGW pracują bardzo prężnie na rzecz miejscowej społeczności promując dzięki temu naszą wieś.
– przygotowują tańce kaszubskie (układ taneczny) w wersji skocznej. Potrzebna jest im wersja instrumentalna.
– W najbliższym terminie wezmą udział w następujących imprezach:
a) Biesiada Gocka w Węsiorach.
b) Tydzień Kultury Kaszubskiej w Kartuzach – 3 dni od 28.07.2012r.
c) Wyjazd do Szwecji.
d) Wyjazd na Jarmark Dominikański w dniu 05.08.2012r. sponsorowany przez Urząd Marszałkowski.
– będzie możliwość prezentacji na festynie letnim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice.
– Organizowanie stoiska na imprezach promującego potrawy Kaszubskie.
– wyraziła podziękowanie dla pana Romana Cybula za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu kobiet do Sulęczyna.
– jest bardzo duża potrzeba zakupienia namiotu na festyny i inną działalność (koszt – 2.400zł)

Pani Sylwia Birr ( Rada Sołecka) poruszyła problem wydania informatora, w którym zaznaczy się informację na temat noclegów. Należy zwrócić uwagę na jakość zawartych informacji w informatorze.

Pan Wojciech Warmowski – miejscowi gimnazjaliści, uczniowie kl. II Gimnazjum przedstawiając swoje projekty przygotowali piękne foldery promujące nasz miejscowość co można by było wykorzystać.

OSP P. Arkadiusz Wiczkowski stwierdził, że miejscowi strażacy również bardzo prężnie pracują dla dobra społeczności ratując jej mienie z zagrożenia. W miesiącu sierpniu strażacy wezmą udział w Gminnych Zawodach Strażackich .

Klub Sportowy – p. Rafał Recław poinformował, że miejscowa drużyna piłkarska liczy 7 osób. Pan Rafał prowadzi drużynę juniorów przez 8 lat od 1994r. Celem miejscowych sportów są rozrywki sportowe w B-klasie awans do klasy A, co powiązane jest z kosztami. Ludzie wspierający Ligę Sportową chcą pomóc. Aktualnie sportowców finansuje Gmina i częściowo sponsorzy. W najbliższym czasie planuje się zorganizowanie turnieju piłkarskiego, którego celem ma być przyciągnięcie większej ilości sportowców.
Pani Jolanta Węsierska:
-poinformowała, że organizuje zabawy na zakup sprzętu gospodarstwa domowego do kuchni w remizie strażackiej.
Pani Teresa Labuda stwierdza, że ludzie w Mściszewicach potrafią sobie wzajemnie pomóc. Widoczna jest pełna integracja środowiska.
Pan Mieczysław Labuda zwrócił uwagę na to, że takie spotkania są potrzebne, zaś na najbliższym zebraniu wiejskim należy spowodować aby obecni byli Wójt, Sekretarz i pan H. Kożyczkowski.
Radny Pan Jerzy Bober stwierdza, że w gminie Sulęczyno jest wstrzymywany proces rozbudowy remizy strażackiej i pozyskanie pozwolenia na rozbudowę. Miejscowi strażacy chcą w czynie społecznym rozbudować strażnice. Potrzebny jest tylko materiał budowlany. Zdaniem radnego tylko od pana Wójta jest uzależniona rozbudowa strażnicy, pomimo tego że z nie wiadomo z jakiego powodu najbardziej zagorzałym przeciwnikiem jest Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno pan K. Gawin, który nie potrafi przedstawić zasadnych argumentów uzasadniający swój upór. Pan Radny przedstawił również najbliższy plan zaplanowanych inwestycji gminnych w Mściszewicach jednak uzależnione jest to przede wszystkim od determinacji samorządu gminnego. W chwili obecnej został rozstrzygnięty przetarg na budowę łącznika budynków miejscowej szkoły z halą sportową, która jest marzeniem wszystkich jest zaplanowane zagospodarowanie placu wokół przystanku PKS , -w myśl programu budowy kanalizacji Mściszewice mają być skanalizowane do w 2014r.
Na zakończenie Prezes Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice p. Stefan Karcz podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu.

Wnioski:
1.Termin następnego spotkania wyznaczono na wrzesień 2012r, szczególnie w celu wypracowania wniosków do budżetu Gminy Sulęczyno, oraz wyciągnięcia wniosków z realizacji swoich poszczególnych zadań. 2.Stworzenie jednej strony internetowej dla Mściszewic proponując WWW.stwmsciszewice.pl
3.Wystosowanie pisma do Gminy w Sulęczynie z przebiegu przeprowadzonego spotkania dla wiadomości.
4.Wysyłanie SMS-ów na adres KGWTK.1nr72355 do Dziennika Bałtyckiego w sprawie konkursu na promowanie KGW Mściszewiczanki, a tym samym wieś Mściszewice.
5. Realizację zadań i pomysłów ww. wymienionych przez uczestników spotkania. 6 .Współpraca wszystkich organizacji i podmiotów działających w lokalnym społeczeństwie w celu wypracowania lepszych efektów w szeroko rozumianym rozwoju sołectwa Mściszewice.