Kontakt

Prezes Stowarzyszenia Stefan Karcz tel. 693 642 157

Kierownik Orkiestry „Mściszewice” Jerzy Bober tel. 608 028 174

Artyści Ludowi Sylwia i Czesław Birr tel. 58 684 48 20

Sołtys Mściszewic Maria Stencel tel. 58 685 00 16

ks. Marek Labudda, tel. kontaktowy 58 6844813

Zespół Szkół w Mściszewicach, tel. 58 8844812