Parafia Mściszewice

W chwili obecnej od 15.08.2013r proboszczem Parafii WNMP w Mściszewicach jest:
ks. Marek Labudda, tel. kontaktowy 58 6844813
Parafia Mściszewice
1. Ks. Proboszcz Leopold Pikarski. (ze Stężycy) 1920-1927

– Odprawił w miejscowej szkole pierwsze uroczyste nabożeństwo w roku 1920.

– W szkole znajdowały się 3 klasy. Klasa I była zajęta do użytku kościelnego.

– W latach 1920-22 ks. Pikarski buduje kościół. Kupił od rodziny szlacheckiej Borzyszkowskich dworek, który stał się plebanią dla powstającego ośrodka parafialnego. Budynek kościoła posiadał ściany z drzewa. Dach pokryty był drewnianym łupkiem. Zbudowany został na planie prostokąta. Ksiądz poddał kuracji pozostałe zabudowania i 50 morgów ziemi, do których dokupiono jeszcze dalsze od pani Julianny Warszewskiej.

W październiku 1922r. oddano do użytku kościół, który początkowo był prywatną własnością ks. L.Pikarskiego. W tym samym czasie odprawiono w kościele pierwszą Mszę Świętą.

W roku 1926 kościół został przejęty przez Kurię Biskupią w Pelplinie.
Ks. L. Pikarski uchodzi za fundatora kościoła.

22 październik 1922r – 16 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię Świętą

24 lipiec 1926r. – pierwsze bierzmowanie młodzieży szkolnej.

14 kwiecień 1927r. -benedykowano nowo zbudowaną świątynię. Kościół otrzymał tytuł „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”.

5 wrzesień 1927r. – zmarł ks. proboszcz L. Pikarski, który aktualnie pochowany jest w Stężycy.

 

2. Ks. B. Jaranowski w r. 1928 pełni w Mściszewicach funkcję kuratusa.

– Buduje wokół cmentarza ogrodzenie. Był to mur z kamienia i gliny.

– Zwraca uwagę na dyscyplinę dzieci przyjętych do I Komunii Św. (1930r.).

– Kuracja liczyła 1100 parafian. W jej skład wchodziły:
a) Mściszewice – 714 dusz
b) wybudowanie Bębny, Glinowo, Golica, Lewinowo, Puck i Skoczkowo -133 dusze
c) Augustowo – 66 dusz
d) Dąbrowa – 110 dusz
e) Klukowski Ostrów – 41 dusz
f) Łosienice – 46 dusz

– W kościele są proste drewniane ławki

– Kupił dla parafii pole od p. Karcza

– Był bardzo oszczędny. Z Mściszewic przeniesiono go do Dziemian

– Opuścił parafię w 1935 roku

2 lipiec 1929 – obchodzono po raz pierwszy odpust w parafii. Poświęcono dwory przy kościele.

3. Ks. Bolesław Knitter (1935-39)

– Nowy rok szkolny rozpoczynał się Mszą Św. w kościele.

4. Ks. Stanisław Pokorski – II wojna światowa (1939-45)
– Mieszkał w plebanii wraz z 2 siostrami.
– Dzieci uczyły się religii w kościele w j. niemieckim.
– Msze św. odprawiano w j. łacińskim, natomiast kazania głoszono po niemiecku.
– Pan Feliks Stencel podmurowuje cegłę w miejscowy kościół (podmurówka).
– Ksiądz miał folwark, dużo ziemi. Pracował u niego pan Szczepan Dąbrowski.
– Do spowiedzi św. parafianie przychodzili z kartkami, na których wypisywali swoje grzechy w j. polskim.
– Ks. porozumiewał się z parafianami w j. niemieckim.
– Gospodynią była pani Helena Klasa.

5. Ks. Marian Koliński (1946-1952) (z Sulęczyna)

– Msze św. w kościele odprawiano w niedziele.
– Przywożono i odwożono ks. z Sulęczyna do Mściszewic bryczką (konno).
– W 1952r. postawił ściany z cegły i na dach położył dachówkę.
– Planowano, że Kościół miał być dłuższy o 6m, jednak z braku funduszy ograniczono się do tych wymiarów, które ma.
– Niemcy chcieli go wywieźć, lecz nie udało im to się, gdyż chłopi ukryli go w furze obornika i wywieźli na pole.

6. Ks. proboszcz Tadeusz Jezierski (1952-1972r.)

– Postarał się o nowe ławki do kościoła.
– Umieścił w kościele konfesjonał, kratki komunijne i metalowe tabernakulum.
– Ołtarz w kościele drewniany, ksiądz stał tyłem do ludzi.
– W głównym ołtarzu jest jeszcze obraz Matki Bożej Wniebowziętej.
Zabytki w kościele:
– figura Św. Kazimierza pochodząca ze Stężycy i grupa Ukrzyżowania: św. Jan, Matka Boska Bolesna i Pasja Chrystusa.
– Sprowadził pierwsze organy do kościoła.
– Z Mściszewic przeprowadza się do Kartuz.
– Przebywa w Domu Starców.
– Pochowany jest w Kościerzynie.

7. Ks. Władysław Szulist (1972-83)

– Historiograf, troskliwy gospodarz obiektów sakralnych i ich wyposażenia.
– Budowniczy nowej plebanii.
– Poświęcał się pracy naukowej.
– Zajmuje się promocją kaszubszczyzny.
– Utrzymuje kontakty ze światem nauki Katolickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z działaczami Polonii Kanadyjskiej.
– Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz- wychowanek ks. Wł. Szulista.
– Wymiana instalacji elektrycznej w kościele.
– P. Szczepan Mejer wykonał dwie, ruchome ławki pod chórem i na przedzie, oraz wszystkie na chórze, nowy ołtarz z ambonką.
– W zakrystii położono na podłogę płytki.
– Pan K. Hildebrandt wykonał nową drogę z dołu w kierunku kościoła (lipiec 1972r.)
– Ekipa kamieniarska p. Alojzego Mejera położyła bruk przed wejściem na plac kościelny od strony jeziora, zainstalowano w tym miejscu na słupie lampę jarzeniową.
– Stare schody od strony jeziora zasypano piaskiem.
– Pan Alfons Cybula z Łosienic ufundował w 1983 krzyż misyjny.
– W czerwcu 1983r. do cmentarza doprowadzono wodociąg.
– Obok plebanii wybudowano budynek gospodarczy z garażem.
– Przy drodze prowadzącej od szkoły w kierunku Węsior postawiono nowy płot z siatki i podmurówki.
– 1983r. – rozbiórka starej stodoły i starego kurnika przy nowej plebanii.
– Z plebanią związana była pani Walentyna Malekowa, kobieta uczciwa, gdy wyjeżdżała gospodyni p. Maria Kleist to ona dbała o plebanię jak o swój własny dom i wieczorem zamykała kury.
– W latach 1972-83 dzieci z Łosienic pokonywały 6km do salki katechetycznej w Mściszewicach.
– Poradnictwo rodzinne prowadzi p. Maria Pobłocka.
– 27.10.1974r. parafianie ufundowali nowy sztandar Bractwa Różańcowego.
– Parafianie brali udział w pielgrzymkach (na Jasną Górę – 12.12.1978r. do Wejherowa na spotkanie z ks. prymasem Wyszyńskim – 5.05.74r.).
– W klasztorach przebywa 7 sióstr zakonnych- mieszkanek parafii.
– Brak nowych powołań kapłańskich.
– Przeprowadza się do Matarni.
– Założyciel Orkiestry Dętej z organistą p. Janem Domian na czele.

8. Ks. Antoni Pepliński (1983-1995)

– Poeta i autor pieśni kaszubskich.
– Mieszkał w plebanii ze swoją siostrą Wandą i bratem Aleksym.
– Zajmował się sportem, uwielbiał jeździć rowerem i podziwiać otaczającą go przyrodę, co dawało mu twórcze natchnienie do pisania.
– Należał do Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Zajmował się ludźmi ubogimi.
– W 1988r. wyszedł śpiewnik pieśni kaszubskich „Kaszebe wołają nas”.
– Duszpasterz wielokrotnie brał udział w spotkaniach autorskich organizowanych przez szkoły i Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie – w Mściszewicach, Stężycy, Gowidlinie, Sulęczynie, Kartuzach, Lęborku, Gdańsku i Przodkowie. Podczas tych spotkań wykonywał swoje utwory.
– Celebrował Msze Św. w j. kaszubskim.
– Do swoich parafian zwracał się po kaszubsku.
– Często odwiedzał nauczycieli w szkole. W czasie przerw odpytywał dzieci tabliczki mnożenia. Uwielbiał matematykę.
– Ksiądz Tadeusz Łącki – wychowanek ks. A Peplińskiego.
– Zmarł 6.08.1993r. Po śmierci pochowany jest na placu przy mściszewickiej świątyni.

9. Ks. Kazimierz Kopciewicz (1995r.)

– Pełni funkcję kuratusa przez 3 miesiące.
– Nie mieszka w plebanii. Dojeżdża z Gdyni swoim samochodem.

10. Ks. Mirosław Bucholc (1995-2008r.)

– Słynny „budowniczy” w naszej parafii i troskliwy gospodarz obiektów sakralnych.
– Budowa domu przedpogrzebowego.
– Remont kościoła- posadzka marmurowa i ołtarz.
– Wymiana ogrodzenia i bramy wokół plebanii.
– Wymiana ogrodzenia na cmentarzu.
– Założenie ogrzewania elektrycznego w kościele.
– Zakupienie 2 nowych dzwonów i poświęcenie ich.
– Zagospodarowanie terenu wokół kościoła (położenie kostki brukowej).
– Budowa parkingu przy kościele.
– Założenie barierek przy wejściu do kościoła i podjazdu dla inwalidów.
– Zakupienie ornatów i ubioru dla ministrantów.
– Wymiana chrzcielnicy w kościele.
– Założenie prężnie działającego KSM-u.
– Wystawianie jasełek i misteriów w kościele w wykonaniu młodzieży szkolnej.
– Bardzo dobra współpraca z miejscową szkołą.
– Wymiana wejścia na chór (likwidacja łuku) i założenie siedzisk na ławkach w kościele.
– Nowa drewniana „Droga Krzyżowa” wykonana przez miejscowego rzeźbiarza p. Czesława Birr.
– Konsekracja miejscowego kościoła.
– Organizator pielgrzymek dla parafian.
– Ks. Rafał Grot i ks. Robert Kierbic – wychowankowie ks. Mirosława Bucholca.

11. Ks. Ireneusz Lehmann(2008-2013)

Przybył do naszej parafii 16.02.2008r. z parafii w Sartowicach koło Świecia. Był kapelanem drużyny Polpak Świeci, której jest kibicem do dnia dzisiejszego.

– Uwielbia głosić Słowo Boże. Na każdą uroczystość głosi odpowiednie kazanie Słowa Bożego, które trafia do serc słuchających.
– Bardzo zżył się z swoimi parafianami. Wszystkie radości i nieszczęścia przeżywa razem z nimi.
– 11 lat opiekował się osobami niepełnosprawnymi.
– W kościele wymieniono instalację elektryczną.
– Zamontowano nowe dębowe drzwi zewnętrzne, dębowe schody na chór, oświetlanie zewnętrzne świątyni oraz nowe kamienne schody przed kościołem.
– Remont plebanii- przebudowa pomieszczeń.
– Remont kruchty w kościele, wymiana okien.
– Remont zakrystii.
– Prężna współpraca ze szkołą· Nadanie Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II 18 maja. Dzień ten ma z czasem stać się dniem odpustu i bierzmowania gimnazjalistów.
– Organizator dożynek parafialnych- imprezy z wieńcami, muzyką i konkursami oraz pokazem starych maszyn rolniczych.
– Aktualnie remont kościoła- ocieplenie i odmalowanie wnętrza ścian, malowanie sufitu przez panią Sylwię Birr.
– Odnowienie i wstawianie do kościoła starego konfesjonału.
– Organizator pielgrzymki do Włoch (maj 2011r.).
– Współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Czytanie Słowa Bożego w j. kaszubskim.
– Duży wkład w rozwój i promocję sołectwa.
– Parafia „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w Mściszewicach liczy 1200 wiernych. Organistą jest pan Kazimierz Brylowski.
– Poradnię rodzinną prowadzą panie Teresa Labuda i Emilia Kamińska. Do parafii należą mieszkańcy Augustowa, Skoczkowa, Lewinowa, Golicy, Sierżawy, Łosienic, Nowego Ostrowa, Dąbrowy i Klukowej Huty Wybudowania. Wiernych do wspólnej modlitwy zapraszają trzy dzwony znajdujące się przy kościelnej dzwonnicy- najmniejszy który nazwano „Archanioł Michał”, średni „Niepokalana” i największy dzwon, imieniem „Jezus Miłosierny”.
– W parafii prężnie działa rada parafialna i ekonomiczna. Wspólnoty parafialne stanowią:
– Róże różańcowe – 8 kół- 139 osób;
– Ministranci i lektorzy – 23 osoby;
– KSM – 25 osób;
– Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – 40 osób;
– Koronka do Miłosierdzia Bożego – odmawiana codziennie przed Mszą św;
– Orkiestra parafialna – ok. 20 osób;
– Podjęcie inicjatywy dot. rozbudowy miejscowego kościoła

Wierni bardzo licznie uczestniczą w nabożeństwach kościelnych. Miejscowy proboszcz ks. Ireneusz Lehmann jest wspaniałym gospodarzem obiektów sakralnych i ich wyposażenia.

Zobacz zdjęcia kościoła w parafii pw. WNMP