Parafia Mściszewice

W chwili obecnej od 15.08.2013r proboszczem Parafii WNMP w Mściszewicach jest:
ks. Marek Labudda, tel. kontaktowy 58 6844813

Z historii parafii

1. Ks. Proboszcz Leopold Pikarski. (ze Stężycy) 1920-1927

- Odprawił w miejscowej szkole pierwsze uroczyste nabożeństwo w roku 1920.

- W szkole znajdowały się 3 klasy. Klasa I była zajęta do użytku kościelnego.

- W latach 1920-22 ks. Pikarski buduje kościół. Kupił od rodziny szlacheckiej Borzyszkowskich dworek, który stał się plebanią dla powstającego ośrodka parafialnego. Budynek kościoła posiadał ściany z drzewa. Dach pokryty był drewnianym łupkiem. Zbudowany został na planie prostokąta. Ksiądz poddał kuracji pozostałe zabudowania i 50 morgów ziemi, do których dokupiono jeszcze dalsze od pani Julianny Warszewskiej.

- W październiku 1922r. oddano do użytku kościół, który początkowo był prywatną własnością ks. L.Pikarskiego. W tym samym czasie odprawiono w kościele pierwszą Mszę Świętą.

- W roku 1926 kościół został przejęty przez Kurię Biskupią w Pelplinie.
Ks. L. Pikarski uchodzi za fundatora kościoła.

- 22 październik 1922r – 16 dzieci przyjęło po raz pierwszy Komunię Świętą

- 24 lipiec 1926r. - pierwsze bierzmowanie młodzieży szkolnej.

- 14 kwiecień 1927r. -benedykowano nowo zbudowaną świątynię. Kościół otrzymał tytuł „Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny”.

- 5 wrzesień 1927r. - zmarł ks. proboszcz L. Pikarski, który aktualnie pochowany jest w Stężycy.

2. Ks. B. Jaranowski w r. 1928 pełni w Mściszewicach funkcję kuratusa.

- Buduje wokół cmentarza ogrodzenie. Był to mur z kamienia i gliny.

- Zwraca uwagę na dyscyplinę dzieci przyjętych do I Komunii Św. (1930r.).

- Kuracja liczyła 1100 parafian. W jej skład wchodziły:
a) Mściszewice – 714 dusz
b) wybudowanie Bębny, Glinowo, Golica, Lewinowo, Puck i Skoczkowo -133 dusze
c) Augustowo – 66 dusz
d) Dąbrowa – 110 dusz
e) Klukowski Ostrów – 41 dusz
f) Łosienice – 46 dusz

- W kościele są proste drewniane ławki

- Kupił dla parafii pole od p. Karcza

- Był bardzo oszczędny. Z Mściszewic przeniesiono go do Dziemian

- Opuścił parafię w 1935 roku

- 2 lipiec 1929 – obchodzono po raz pierwszy odpust w parafii. Poświęcono dwory przy kościele.

3. Ks. Bolesław Knitter (1935-39)

- Nowy rok szkolny rozpoczynał się Mszą Św. w kościele.

4. Ks. Stanisław Pokorski – II wojna światowa (1939-45)
- Mieszkał w plebanii wraz z 2 siostrami.
- Dzieci uczyły się religii w kościele w j. niemieckim.
- Msze św. odprawiano w j. łacińskim, natomiast kazania głoszono po niemiecku.
- Pan Feliks Stencel podmurowuje cegłę w miejscowy kościół (podmurówka).
- Ksiądz miał folwark, dużo ziemi. Pracował u niego pan Szczepan Dąbrowski.
- Do spowiedzi św. parafianie przychodzili z kartkami, na których wypisywali swoje grzechy w j. polskim.
- Ks. porozumiewał się z parafianami w j. niemieckim.
- Gospodynią była pani Helena Klasa.

5. Ks. Marian Koliński (1946-1952) (z Sulęczyna)

- Msze św. w kościele odprawiano w niedziele.
- Przywożono i odwożono ks. z Sulęczyna do Mściszewic bryczką (konno).
- W 1952r. postawił ściany z cegły i na dach położył dachówkę.
- Planowano, że Kościół miał być dłuższy o 6m, jednak z braku funduszy ograniczono się do tych wymiarów, które ma.
- Niemcy chcieli go wywieźć, lecz nie udało im to się, gdyż chłopi ukryli go w furze obornika i wywieźli na pole.

6. Ks. proboszcz Tadeusz Jezierski (1952-1972r.)

- Postarał się o nowe ławki do kościoła.
- Umieścił w kościele konfesjonał, kratki komunijne i metalowe tabernakulum.
- Ołtarz w kościele drewniany, ksiądz stał tyłem do ludzi.
- W głównym ołtarzu jest jeszcze obraz Matki Bożej Wniebowziętej.
-Zabytki w kościele:
– figura Św. Kazimierza pochodząca ze Stężycy i grupa Ukrzyżowania: św. Jan, Matka Boska Bolesna i Pasja Chrystusa.
- Sprowadził pierwsze organy do kościoła.
- Z Mściszewic przeprowadza się do Kartuz.
- Przebywa w Domu Starców.
- Pochowany jest w Kościerzynie.

7. Ks. Władysław Szulist (1972-83)

- Historiograf, troskliwy gospodarz obiektów sakralnych i ich wyposażenia.
- Budowniczy nowej plebanii.
- Poświęcał się pracy naukowej.
- Zajmuje się promocją kaszubszczyzny.
- Utrzymuje kontakty ze światem nauki Katolickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz z działaczami Polonii Kanadyjskiej.
- Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz- wychowanek ks. Wł. Szulista.
- Wymiana instalacji elektrycznej w kościele.
- P. Szczepan Mejer wykonał dwie, ruchome ławki pod chórem i na przedzie, oraz wszystkie na chórze, nowy ołtarz z ambonką.
- W zakrystii położono na podłogę płytki.
- Pan K. Hildebrandt wykonał nową drogę z dołu w kierunku kościoła (lipiec 1972r.)
- Ekipa kamieniarska p. Alojzego Mejera położyła bruk przed wejściem na plac kościelny od strony jeziora, zainstalowano w tym miejscu na słupie lampę jarzeniową.
- Stare schody od strony jeziora zasypano piaskiem.
- Pan Alfons Cybula z Łosienic ufundował w 1983 krzyż misyjny.
- W czerwcu 1983r. do cmentarza doprowadzono wodociąg.
- Obok plebanii wybudowano budynek gospodarczy z garażem.
- Przy drodze prowadzącej od szkoły w kierunku Węsior postawiono nowy płot z siatki i podmurówki.
- 1983r. – rozbiórka starej stodoły i starego kurnika przy nowej plebanii.
- Z plebanią związana była pani Walentyna Malekowa, kobieta uczciwa, gdy wyjeżdżała gospodyni p. Maria Kleist to ona dbała o plebanię jak o swój własny dom i wieczorem zamykała kury.
- W latach 1972-83 dzieci z Łosienic pokonywały 6km do salki katechetycznej w Mściszewicach.
- Poradnictwo rodzinne prowadzi p. Maria Pobłocka.
- 27.10.1974r. parafianie ufundowali nowy sztandar Bractwa Różańcowego.
- Parafianie brali udział w pielgrzymkach (na Jasną Górę – 12.12.1978r. do Wejherowa na spotkanie z ks. prymasem Wyszyńskim – 5.05.74r.).
- W klasztorach przebywa 7 sióstr zakonnych- mieszkanek parafii.
- Brak nowych powołań kapłańskich.
- Przeprowadza się do Matarni.
- Założyciel Orkiestry Dętej z organistą p. Janem Domian na czele.

8. Ks. Antoni Pepliński (1983-1995)

- Poeta i autor pieśni kaszubskich.
- Mieszkał w plebanii ze swoją siostrą Wandą i bratem Aleksym.
- Zajmował się sportem, uwielbiał jeździć rowerem i podziwiać otaczającą go przyrodę, co dawało mu twórcze natchnienie do pisania.
- Należał do Zrzeszenia Katolików “Caritas”. Zajmował się ludźmi ubogimi.
- W 1988r. wyszedł śpiewnik pieśni kaszubskich “Kaszebe wołają nas”.
- Duszpasterz wielokrotnie brał udział w spotkaniach autorskich organizowanych przez szkoły i Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie – w Mściszewicach, Stężycy, Gowidlinie, Sulęczynie, Kartuzach, Lęborku, Gdańsku i Przodkowie. Podczas tych spotkań wykonywał swoje utwory.
- Celebrował Msze Św. w j. kaszubskim.
- Do swoich parafian zwracał się po kaszubsku.
- Często odwiedzał nauczycieli w szkole. W czasie przerw odpytywał dzieci tabliczki mnożenia. Uwielbiał matematykę.
- Ksiądz Tadeusz Łącki – wychowanek ks. A Peplińskiego.
- Zmarł 6.08.1993r. Po śmierci pochowany jest na placu przy mściszewickiej świątyni.

9. Ks. Kazimierz Kopciewicz (1995r.)

- Pełni funkcję kuratusa przez 3 miesiące.
- Nie mieszka w plebanii. Dojeżdża z Gdyni swoim samochodem.

10. Ks. Mirosław Bucholc (1995-2008r.)

- Słynny “budowniczy” w naszej parafii i troskliwy gospodarz obiektów sakralnych.
- Budowa domu przedpogrzebowego.
- Remont kościoła- posadzka marmurowa i ołtarz.
- Wymiana ogrodzenia i bramy wokół plebanii.
- Wymiana ogrodzenia na cmentarzu.
- Założenie ogrzewania elektrycznego w kościele.
- Zakupienie 2 nowych dzwonów i poświęcenie ich.
- Zagospodarowanie terenu wokół kościoła (położenie kostki brukowej).
- Budowa parkingu przy kościele.
- Założenie barierek przy wejściu do kościoła i podjazdu dla inwalidów.
- Zakupienie ornatów i ubioru dla ministrantów.
- Wymiana chrzcielnicy w kościele.
- Założenie prężnie działającego KSM-u.
- Wystawianie jasełek i misteriów w kościele w wykonaniu młodzieży szkolnej.
- Bardzo dobra współpraca z miejscową szkołą.
- Wymiana wejścia na chór (likwidacja łuku) i założenie siedzisk na ławkach w kościele.
- Nowa drewniana “Droga Krzyżowa” wykonana przez miejscowego rzeźbiarza p. Czesława Birr.
- Konsekracja miejscowego kościoła.
- Organizator pielgrzymek dla parafian.
- Ks. Rafał Grot i ks. Robert Kierbic – wychowankowie ks. Mirosława Bucholca.

11. Ks. Ireneusz Lehmann

Przybył do naszej parafii 16.02.2008r. z parafii w Sartowicach koło Świecia. Był kapelanem drużyny Polpak Świeci, której jest kibicem do dnia dzisiejszego.

- Uwielbia głosić Słowo Boże. Na każdą uroczystość głosi odpowiednie kazanie Słowa Bożego, które trafia do serc słuchających.
- Bardzo zżył się z swoimi parafianami. Wszystkie radości i nieszczęścia przeżywa razem z nimi.
- 11 lat opiekował się osobami niepełnosprawnymi.
- W kościele wymieniono instalację elektryczną.
- Zamontowano nowe dębowe drzwi zewnętrzne, dębowe schody na chór, oświetlanie zewnętrzne świątyni oraz nowe kamienne schody przed kościołem.
- Remont plebanii- przebudowa pomieszczeń.
- Remont kruchty w kościele, wymiana okien.
- Remont zakrystii.
- Prężna współpraca ze szkołą· Nadanie Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II 18 maja. Dzień ten ma z czasem stać się dniem odpustu i bierzmowania gimnazjalistów.
- Organizator dożynek parafialnych- imprezy z wieńcami, muzyką i konkursami oraz pokazem starych maszyn rolniczych.
- Aktualnie remont kościoła- ocieplenie i odmalowanie wnętrza ścian, malowanie sufitu przez panią Sylwię Birr.
- Odnowienie i wstawianie do kościoła starego konfesjonału.
- Organizator pielgrzymki do Włoch (maj 2011r.).
- Współpraca ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Czytanie Słowa Bożego w j. kaszubskim.
- Duży wkład w rozwój i promocję sołectwa.
- Parafia “Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” w Mściszewicach liczy 1200 wiernych. Organistą jest pan Kazimierz Brylowski.
- Poradnię rodzinną prowadzą panie Teresa Labuda i Emilia Kamińska. Do parafii należą mieszkańcy Augustowa, Skoczkowa, Lewinowa, Golicy, Sierżawy, Łosienic, Nowego Ostrowa, Dąbrowy i Klukowej Huty Wybudowania. Wiernych do wspólnej modlitwy zapraszają trzy dzwony znajdujące się przy kościelnej dzwonnicy- najmniejszy który nazwano “Archanioł Michał”, średni “Niepokalana” i największy dzwon, imieniem “Jezus Miłosierny”.
- W parafii prężnie działa rada parafialna i ekonomiczna. Wspólnoty parafialne stanowią:
– Róże różańcowe – 8 kół- 139 osób;
– Ministranci i lektorzy – 23 osoby;
– KSM – 25 osób;
– Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – 40 osób;
– Koronka do Miłosierdzia Bożego – odmawiana codziennie przed Mszą św;
– Orkiestra parafialna – ok. 20 osób;

Wierni bardzo licznie uczestniczą w nabożeństwach kościelnych. Miejscowy proboszcz ks. Ireneusz Lehmann jest wspaniałym gospodarzem obiektów sakralnych i ich wyposażenia.

Zobacz zdjęcia kościoła w parafii pw. WNMP