Szkoła w Mściszewicach

Zespół Szkół w Mściszewicach

ul. Szkolna 5

83-321 Mściszewice

tel./fax (058) 684 48 12

e-mail: zsmsciszewice@onet.eu


Pierwsze wzmianki na temat Szkoły w Mściszewicach pojawiły się w kronice szkolnej w języku niemieckim w roku 1885. Szkołę obecną dwuklasową w Mściszewicach zaczęto budować w 1899 roku. Wybudowano wówczas budynek starej szkoły, budynek gospodarczy i pompę na podwórku szkolnym.

1. W roku 1920 pan Dittmann powierzył zarząd nad szkołą panu Kropidłowskiemu, który był nauczycielem pomocniczym.

-Ksiądz proboszcz Leopold Piekarski ze Stężycy odprawił w szkole pierwsze uroczyste nabożeństwo.

-Ksiądz Piekarski przeprowadził się do Mściszewic.

-Liczba dzieci w szkole wynosiła 169, pracowało 2 nauczycieli.

-Zimy były mroźne i śnieżne , dzieci nie przychodziły wówczas do szkoły gdyż brakowało im odpowiedniej odzieży.

2. Pan Józef Knitter w latach 1922-27 pracuje jako nauczyciel.

3. W latach 1927-1968 pan Józef Knitter jest kierownikiem szkoły.

-Nauka odbywała się tylko w jednej klasie, w szkole były trzy klasy, klasa pierwsza była zajęta do użytku kościelnego.

-W październiku 1922 oddano do użytku kościół, który początkowo był prywatną własnością księdza Piekarskiego, a w roku 1926 został przejęty przez Kurię Biskupią w Pelplinie.

-22.10.1922 zostały po raz pierwszy przyjęte dzieci do I Komunii Świętej (16 dzieci).

-Rodzice płacili kary pieniężne za nie uczęszczanie dzieci do szkoły (6 tyś.marek).

-Dzieci naszej szkoły witały w szkole w Podjazach pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Wojciechowskiego (kwiecień 1923).

-W szkole były wakacje jesienne , zimowa przerwa świąteczna, wakacje wielkanocne i wakacje na Zielone Świątki.

-W 1926 roku szkoła liczyła 5 oddziałów , każdy oddział miał w tygodniu 2 dni wolne od nauki szkolnej.

-Pierwsze bierzmowanie młodzieży szkolnej odbyło się 24.07.1926 r.

-28.03.1926r. pierwsza msza święta w naszym kościele Ks. Knittera, jego następcą był Ks.Jaronowski.

-W szkole utworzono 6 oddziałów.

-05.09.1927 r. zmarł ksiądz proboszcz Leopold Piekarski , który jest pochowany w Stężycy.

-W szkole pracuje 3 nauczycieli.

-07.07.1929 r. odbył się pierwszy odpust w tej parafii , poświęcono dzwony przy kościele.

-Nowy rok szkolny rozpoczynał się nabożeństwem w kościele , rok szkolny dzielił się na 2 semestry.

-Szkoła liczy 7 oddziałów , nauczyciele dokształcali się i zdawali egzaminy.

-W 1930 r. uroczyście obchodzono 25 rocznicę walki o polską szkołę.

-W czasie przedwojennym szkoła nasza była szkołą II stopnia o 3 nauczycielach i realizowała program nauczania w zakresie 6 klas szkoły powszechnej.

-W wiosce była 1 karczma, 2 sklepy kolonialne i gmina.

-Podczas okupacji ludność otrzymywała kartki żywnościowe, ludzie rozmawiali po niemiecku wyłącznie z ludnością niemiecką.

-Nasza wieś została wyzwolona w marcu 1945 r.

-Po wojnie szkoła liczy 231 uczniów.

-Otworzono klasę pierwszą i trzy komplety.

-Naszą parafią zarządzał Ks. Stanisław Pokorski, a w 1946 roku parafię objął Ks. Marian Koliński z Sulęczyna.

-23.03.1946 roku powódź-woda z naszego jeziora wylała się i dochodziła pod samą szkołę.

-1948 r. szkoła liczy 7 klas -153 uczniów.

-W szkole odbywają się różne akademie z okazji rocznic i świąt państwowych np. Święto Pracy.

-Bardzo uroczyście obchodzono rozpoczęcie roku szkolnego, uroczystości noworoczno-choinkowe.

-W roku 1952 proboszczem zostaje Ks. Tadeusz Jezierski.

-20.03.1953 r. nasza wioska otrzymała połączenie telefoniczne, a w lipcu tego roku zakończono budowę szosy na trasie Mściszewice-Klukowa Huta , którą budowano 25 lat z przerwami.

-W lipcu 1957 r. rozpoczęto budowę przewodów linii elektrycznej.

4. 01.09.1968 r. pan Józef Knitter odchodzi na emeryturę .

-Kierownikiem zostaje jego syn Zbigniew Knitter (1968-1987).

-W szkole pracuje 7 nauczycieli-bardzo dobrze układa się współpraca z rodzicami.

-W 1973 r. nasza szkoła otrzymuje pierwszy telewizor.

-Od 01.05.1972 wprowadzono do szkoły podstawowej funkcję dyrektora.

-1980 r. przeprowadzono remont dachu na budynku starej szkoły i zbudowano przystanek autobusowy.

-W maju 1983 r. bardzo uroczyście obchodzono 50 rocznicę powstania Straży Pożarnej.

5. Od 02.10.1987 r. obowiązki dyrektora szkoły pełni pani mgr Alicja Gulkowska w związku z chorobą obecnego dyrektora Zbigniewa Knittera.

6. Od 02.03.1987-1992 funkcję dyrektora pełni mgr Wanda Chmurzyńska.

-Zmiana pokrycia dachu na budynku starej szkoły.

-Powołanie do życia Wiejskiego Komitetu Czynu Pomocy Szkole.

-W szkole pracuje 10 nauczycieli.

-Proboszczem naszej parafii jest Ks. Antoni Pepliński.

7. 1992-1999 funkcję dyrektora pełni mgr Andrzej Literski.

8. 1999-2006 dyrektorem szkoły jest mgr Wojciech Warmowski.

-W szkole pracuje 13 nauczycieli , powstają 3 klasy gimnazjum , jest 6 klas szkoły podstawowej.

-Ocena opisowa w klasach I-III S P .

-Zmodernizowano pomieszczenia do nauki szkolnej .

-Wykonano remont obiektów szkolnych.

9. 01.02.2006-31.07.2006 pełni obowiązki dyrektora szkoły mgr Wanda Chmurzyńska.

10. 01.09.2006 dyrektor szkoły mgr Renata Węsierska.

-Nadanie imienia Zespołowi Szkół .

-Miła, serdeczna atmosfera w szkole.

-Awanse nauczycieli.

-Zadbany teren przyszkolny.

-Bardzo dobra współpraca z rodzicami i nauczycielami.

-Estetyczny wygląd pomieszczeń szkolnych.

-Projekty.

-Pracownia komputerowa.

-Budowa łącznika budynków szkolnych,

-Budowa hali sportowej,

-Połączenie Szkoły z Przedszkolem oraz budowa nowych obiektów szkolnych.