Projekty

Mściszewice, dnia 25.02.2014r.

W czasie Walnego zebrania sprawozdawczego
Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice

Wypracowano następujące cele i zadania na 2014r

1. Podjąć następujące inicjatywy:

– realizacja projektu pod nazwą „ Historyczne kurhany i pomnik przyrody (grupa głazów narzutowych oznaczonych w rejestrze Pomników pod nr WKP 20) w Mściszewicach”,
-piknik rodzinny „Noc świętojańska”-21.06.2014r,
– udział w organizacji „Pikniku rodzinnego” w dniu 31.05.2014r organizowanego przez Parafie
-współ organizacja z Zespołem Szkół w Mściszewicach „IV Biegów Papieskich”
-promocja gminy poprzez posiadane dobra kultury i zachowywanie dawnych tradycji,
-integracja z osobami niepełnosprawnymi połączone z wspólnym piknikiem, (Bez barier i stereotypów 2014)
-wydanie informatora turystycznego.
-podjęcie działań do zwiększenia publikacji zamieszczanych na naszej stronie Internetowej
-podejmowanie wspólnych działań w rozbudowie miejscowego kościoła
-promocja sołectwa i gminy Sulęczyno
-współpraca z organizacjami pozarządowymi, rada sołecką, samorządem gminnym, OSP i Zespołem Szkół w Mściszewicach.

null

Projekty 2012:

W 2012r Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice będzie realizowało następujące zadania na które pozyskano granty:

1. Udział w „II Biegach Papieskich w Mściszewicach- piknik sportowy”
2. „Kaszubskie Sobótki nad jeziorem Mściszewicach”
3. „Historyczne kurhany w Mściszewicach”
4. „Zorganizowanie prelekcji dla młodzieży i dorosłych dotyczących wartości chrześcijańskich i ich wpływu na mieszkańców kaszub”
5. „Mapa sygnaturowa Gminy Sulęczyno z elementami kultury materialnej i duchowej”
6. „Ratujmy kurhany”

Na powyższe zadania pozyskaliśmy środki finansowe z Gminy Sulęczyno i Programu wspierania aktywności lokalnej na terenach wiejskich ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju wsi Polskiej” „Razem możemy więcej”.

Projekty zrealizowane w przeszłości:

– współrealizacja w projekcie „Kompleksu parkingowo – dziedzińcowego” (parking i obejście wokół miejscowej szkoły oraz obejście wokół miejscowego kościoła) w ramach programu PPOW;

– współrealizacja w projekcie „Zespołu boisk szkolnych” w ramach programu PPOW;

– Organizacja wielu festynów powiązanych z ważnymi wydarzeniami regionalnymi;

– stały monitoring spraw dotyczących dofinansowania różnego rodzaju działalności społecznej na terenie powiatu;

– udział w różnego rodzaju pracach społecznych a także pracach realizowanych przez samorząd gminny i powiatowy;

– pomoc potrzebującym.

Projekty 2010:

logo 1. Wystąpiono z wnioskiem do Powiatu Kartuskiego o przyznanie dotacji ze środków publicznych (został już pozytywnie zaopiniowany) oraz do Urzędu Gminy w Sulęczynie o nazwie „ Ratujmy Kurhany – festyn rodzinny„
logos 2. Wystąpiono z wnioskiem do Samorządu Województwa Pomorskiego o przyznanie dotacji ze środków publicznych (został już pozytywnie zaopiniowany) oraz do Urzędu Gminy w Sulęczynie – „Festiwal kamienia – ratujmy kurhany”
logom 3.Wystąpiono z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich o przyznanie dotacji ze środków publicznych oraz do Urzędu Gminy w Sulęczynie