Stowarzyszenie

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane z dniem 25 lutego 2003 w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice z siedzibą w Zespole Szkół w Mściszewicach.
W 2013r obchodziliśmy 10-Lecie działalności.
W chwili rejestracji założycielami, a zarówno członkami Stowarzyszenia było 19 mieszkańców sołectwa Mściszewice.
Obecnie (25.01.2020r) członkami są;
Stefan Karcz, Wojciech Warmowski, Beata Las, Krzysztof Las, Zbigniew Klawikowski, Andrzej Literski, Sławomir Keller, Jan Wiczkowski, Sławomir Wiczkowski, Jacek Chylewski, Jan Malek, Jerzy Bober, Krystyna Pobłocka, Grzegorz Kamiński, Daniel Pałbicki, Arkadiusz Wiczkowski, Wanda Chmurzyńska, Grażyna Las, Jacek Las, Edmund Hinc ,Zbigniew Pokrzywnicki, Katarzyna Grenz – Szuta, Ryszard Szuta, Kamil Szuta, , Edmund Gall, Andrzej Myszk, Marcin Myszk.
Członek honorowy: Sylwia Birr.

Rejestrację Stowarzyszenia w KRS poprzedziła kilkuletnia wspólna współpraca z mieszkańcami i Samorządem Gminy Sulęczyno czego efektem było polepszenie miejscowej infrastruktury oraz integracja mieszkańców; a przede wszystkim wzrost kreatywności na rzecz robienia czegoś więcej dla wspólnego dobra. W tym miejscu należy wspomnieć, że punktem zwrotnym o decyzji rejestracji Stowarzyszenia było ukończenie przez Stefana Karcz i Wojciecha Warmowskiego ówczesnego Dyrektora Zespołu Szkół w Mściszewicach szkolenia jako „Liderów organizacji pozarządowych”
Głównymi statutowymi celami są:
1) wszechstronne wspieranie społecznych działań na rzecz sołectwa Mściszewice ;
2) organizowanie różnorodnych imprez okolicznościowych;
3) inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy na rzecz rozwoju sołectwa Mściszewice;
4) współpraca z organizacjami administracji państwowej i samorządowej oraz z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizacji celów statutowych;
Doradztwo i pomoc ekonomiczno-organizacyjna w realizacji przedsięwzięć na rzecz sołectwa Mściszewice.
5) inne działania sprzyjające realizacji celów statutowych. W chwili obecnej cele te zostały poszerzone , ich treść jest dostępna na naszej stronie Internetowej www.stwmsciszewice.pl

Do najważniejszych osiągnięć Stowarzyszenia zaliczyć można to, że Mściszewice na nowo się „rozkręciło” i mieszkańcy zostali zmotywowani do działania, pokazania jak to się u na mawia „W Mściszewicach jest inaczej”. Rozpoczęto od integracji mieszkańców, organizacji imprez plenerowych pod nazwą;
-w czerwcu „Sobótki”,
-w lipcu „Festyn letni”
-w maju wspólnie z Zespołem Szkół w Mściszewicach „Biegów Papieskim”
-na przełomie sierpnia i września Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem „Dożynek Parafialno Sołeckich”, w chwili obecnej dożynki te są organizowane przez Parafię i Rady Sołeckie Mściszewic i Łosienic-parafia Mściszewice zaś gm. Stężyca.
W okresie naszej działalności członkowie Stowarzyszenia w ramach realizacji projektów w Pomorskim Programie Odnowy Wsi pozyskali środki finansowe, a następnie wspólnie z mieszkańcami i Samorządem Gminnym wykonali nowy parking przylegający do Zespołu Szkół w Mściszewicach oraz obejście wokół miejscowego kościoła wykonane z kostki brukowej. Ponadto wykonano dwa asfaltowe boiska na terenie Szkoły. Wielokrotnie członkowie Stowarzyszenia przyczynili się do pozyskania środków finansowych, a następnie poprawy infrastruktury w Mściszewicach np: chodniki, ścieżka wokół jeziora, boiska szkolne oraz wiele innych. W tym miejscu należy zauważyć, iż część inicjatyw zostało wykonywanych ze środków własnych. W roku 2011 Stowarzyszenie wydało album o Mściszewicach „Dawniej i Dziś” zaś w 2012r kalendarz na 2013r z elementami kultury materialnej i duchowej.
Od kilku lat Stowarzyszenie zajmuje się ochroną i promocją zabytków jakimi są kurhany położone na terenie sołectwa Mściszewice. Dzięki temu miejscowe kurhany są zauważalne, nie tylko w powiecie kartuskim, ale w całej Polsce. Cmentarzysko kurhanowe zostało zagospodarowane, oznakowane i wyposażone w tablice informacyjne przy stanowiskach kurhanowych oraz na terenie wsi Mściszewice. W chwili obecnej poszerzając kierunki naszych działań pragniemy działać w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej i szerokiej współpracy z Zespołem Szkół w Mściszewicach.
Naszym mottem jest praca dla wspólnego dobra.

Prezes
Stefan Karcz


Lista członków :

 

Stefan Karcz- Prezes
Wojciech Warmowski- V-ce Prezes
Beata Las- Skarbnik
Sławomir Keller- członek Zarządu
Andrzej Literski – członek Komisji Rewizyjnej
Jan Wiczkowski – członek Komisji Rewizyjnej
Jacek Chylewski – członek Komisji Rewizyjnej
Sylwia Birr- członek honorowy
Zbigniew Klawikowski
Krystyna Pobłocka
Wanda Chmurzyńska
Katarzyna Grenz-Szuta
Grażyna Las
Jerzy Bober
Grzegorz Kamiński
Arkadiusz Wiczkowski
Sławomir Wiczkowski
Daniel Pałubicki
Jan Malek
Edmund Hinc
Jacek Las
Ryszard Szuta
Zbigniew Pokrzywnicki
Kamil Szuta
Edmund Gall
Andrzej Myszk
Krzysztof Las
Marcin Myszk
Ś.p.
Stanisław Karcz – zmarł dnia 30.10.2015 roku
Czesław Birr – członek honorowy –zmarł dnia 21.09.2019 roku

Kontakt:
Telefon: 693 642 157-Stefan Karcz
E-mail: msciszewice@onet.pl