Nowy Zarząd Stowarzyszenia

27 marca 2011r. w Zespole Szkół w Mściszewicach odbyło się Walne Zebranie Członków „Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice”.

Wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem została pani Katarzyna Grenz-Szuta, wiceprezesem- radny pan Zbigniew Klawikowski, skarbnikiem- pan Sławomir Keller. Członkiem Zarządu jest mąż pani Kasi- Ryszard Szuta.

W Skład komisji Rewizyjnej weszli:
– pani Grażyna Las
– pan Jacek Chylewski
– nauczyciel- pan Andrzej Literski.

Stowarzyszenie ma swój Statut, który wyraźnie mówi, że jego celem jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań na rzecz rozwoju sołectwa Mściszewice oraz ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego sołectwa Mściszewice.

Nowa Prezes pani Katarzyna Grenz-Szuta przystąpiła do pracy z wielkim zapałem. Pod jej kierunkiem Stowarzyszenie bardzo prężnie wspiera społeczne działania na rzecz sołectwa Mściszewice; współpracuje z organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie realizacji celów statutowych; organizuje różnorodne imprezy okolicznościowe.