10 – LECIE Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice

W dniu 18 maja 2013 r. odbyła się uroczystość obchodów 10 –Lecia Stowarzyszenia.
Na uroczystość 10-Lecia zostali zaproszeni następujący goście:

1. Starosta Powiatu Kartuskiego Janina Kwiecień
2. Skarbnik Powiatu Kartuskiego Zofia Walkowiak
3. Przewodniczący Rady Powiatu Kartuskiego Mieczysław Józef Woźniak
4. Kierownik Referatu ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi Aleksandra Kuczkowska
5. Komendant Powiatowy Policji w Kartuzach mł. insp. Tadeusz Trybuś
6. Pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w kartuzach kom. Krzysztof Ulenberg
7. Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza
8. Sekretarz Gminy Sulęczyno Wiesław Ulatowski
9. Skarbnik Gminy Sulęczyno Barbara Wawrzon
10. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ireneusz Korda
11. Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno Kazimierz Gawin
12. Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Andrzej Potrac
13. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej WNMP w Mściszewicach ks. Ireneusz Lehmann
14. Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach Renata Węsierska
15. Prezes Zarządu OSP w Mściszewicach Brunon Klinkosz
16. Członek Honorowy SRSM-ce Sylwia Birr
17. Członek Honorowy SRSM-ce Czesław Birr
18. Sołtys Sołectwa Mściszewice Maria Stencel
19. Prezes Koła Gospodyń „Mściszewiczanki” Milena Bronk
20. Prezes Klubu Sportowego Rafał Reclaw
21. Jacek Wolski
22. Jerzy Lewna
W czasie obchodów uroczyście przyjęto Członków Honorowych do Stowarzyszenia tj. Sylwie i Czesława Birr. W sposób szczególny podziękowano wszystkim gościom zaproszonym za długoletnią współpracę, życzliwość i pomoc w realizacji realizowanych zadań. Podziękowano również Jackowi Wolskiemu i Jerzemu Lewna za bardzo duży wkład w organizacji i przeprowadzeniu dożynek w 2010r.
Obecność tak wspaniałych gości świadczy o tym, że nasza praca w Stowarzyszeniu jest doceniana oraz motywuje nas do dalszego działania.
Nasze motto to

„Praca dla wspólnego dobra”.

Zarząd Stowarzyszenia
serdecznie dziękuje wszystkim
za życzenia i bardzo miłą wspólną zabawę.