„Bez barier i Stereotypów” 18.06.2013 r.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej ogłoszonego przez Starostwo Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno pozyskało środki finansowe i zrealizowało zadanie pt. „Bez barier i Stereotypów” Głównym punktem tego projektu było zorganizowanie spotkania integracyjnego na terenie gospodarstwa Państwa  Lucyny i Sławomira Keller na świeżym powietrzu i walorów przyrodniczych. W spotkaniu tym wzięli udział uczniowie z Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Pierszczewie , uczniowie z Zespołu Szkół w Mściszewicach oraz osoby niepełnosprawne z terenu całej Gminy Sulęczyno przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół w Mściszewicach.

Podczas imprezy odbyło się spotkanie z Honorowymi członkami Stowarzyszenia  Sylwią i Czesławem Birr, którzy uchylili rąbka tajemnicy swojej pasji rzeźbiarstwa oraz malarstwa. Pan Czesław zaprezentował jak się rzeźbi anioła.

Dla  uczestników spotkania  wystąpił szkolny chórek ze szkoły w Mściszewicach, który pod przewodnictwem pana Edmunda Gala zaśpiewał piosenki.

Odbyły się również wspólne zabawy i konkursy. Uczniowie wspólnie  brali udział w zabawie z chustą animacyjną wg W. Sherbone było przechodzenie pod tunelem, rzucanie piłki, puszczanie na wodzie papierowych żagli, wspólne śpiewanie i różnego rodzaje zabawy.

Podczas spotkania towarzyszyła bardzo ładna słoneczna pogoda oraz miła i przyjazna atmosfera. Zadanie to jest realizowane szczególnie w celu wskazania sposobów pokonywania różnego rodzaju barier dla osób niepełnosprawnych i w odnalezieniu się w rozwoju dynamicznej rzeczywistości życia społeczno-ekonomicznego.     Ukształtowanie  wśród młodzieży postawy akceptacji  wobec osób będących w trudnej sytuacji życiowej i zdrowotnej, wytworzenie i wzmocnienie istniejących więzi  grupowej  wśród ludzi chorych i zdrowych.

Ponadto dodatkowym celem są działania edukacyjno wychowawcze oraz  uwrażliwienie mieszkańców naszej okolicy na osoby potrzebujące pomocy, zrozumienia ich problemów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim,

którzy się przyczynili się do realizacji zadania.