Seminarium – Ratujmy kurhany

Projekt realizowany w okresie od maja do października 2010 r.
– seminarium odbędzie się w Mściszewicach.

Celem zadania;

Planowane zadanie odbędzie się w formie seminarium „Ratujmy Kurhany” w sierpniu i wrześniu 2010r. Stanowiska archeologiczne- Kurhany, są obok kręgów kamiennych, charakterystycznym elementem krajobrazu kaszubskiego w okolicach Stężycy i Mściszewic, Idea chowania zmarłych w ten sposób pojawiła się na Kaszubach ok.1000 r. przed Chrystusem, gdy panowała kultura łużycka. Na północy Polski budowa kurhanów była bardziej powszechna z powodu dostępu budulca-kamienia polnego. Organizując seminarium „Ratujmy Kurhany” chcemy podnieść wiedzę mieszkańców naszego sołectwa i okolic jak też zainteresować szerzej naszym problemem jakim jest dewastacja kurhanów. Zamierzamy na stronie internetowej, zamieszczać wszystkie materiały informacyjne. Seminarium będziemy promować w mediach lokalnych, Radio Gdańsk i Kaszuby, TVP3 i Telewizja Teletronik jak również w Internecie. Seminarium zorganizujemy przy pomocy materiałów naukowych dostarczonych z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w miesiącach sierpień i wrzesień z udziałem osób kompetentnych na ten temat. Planujemy zorganizować konferencje prasową. Ponadto zamierzamy przygotować wystawę na temat kurhanów. Rezultatem twardym projektu jest zorganizowanie seminarium, 200 uczestników, 200 egz. materiałów seminaryjnych, artykuły prasowe, audycja telewizyjna i radiowa oraz strona internetowa. Ponadto wystawa nt. kurhanów. Rezultatem miękkim jest zwiększenie wiedzy o lokalnych zabytkach przez społeczność lokalną, zwiększenie zainteresowania kurhanami przez lokalne media, stworzenie podstaw do rozwoju produktu lokalnego, promocja miejscowości i gminy.