SPRAWOZDANIE Z PIKNIKU

W dniu 9 sierpnia 2015 roku na terenie nowo wybudowanego Parku Rekreacyjno Sportowym w Mściszewicach Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice zorganizowało piknik w ramach zadania publicznego Gminy Sulęczyno pt. „Dobra kultury wśród nas” Piknik ten został przeprowadzony szczególnie dla dzieci i młodzieży zainteresowanych dobrami kultury jak kurhany i kręgi kamienne których imitacje są usytuowane na tym terenie wraz z wieloma tablicami informacyjnymi, połączone jednocześnie z boiskiem tzw. „Orlikiem” oraz placem zabaw. W celu uatrakcyjnienia imprezy oprócz tematów historycznych zostały przeprowadzone cztery mecze piłki nożnej. Po otwarciu pikniku przez Prezesa Stowarzyszenia Stefana Karcz został rozegrany pierwszy mecz Stowarzyszenie kontra OSP Mściszewice. Walka była sportowa, a zarazem zacięta i wesoła. Mecz ten zakończył się remisem 3:3. Następne trzy mecze były rozgrywane wśród dzieci i młodzieży. Nagrody i puchar dla druhów strażaków oraz członkom Stowarzyszenia zostały wręczone osobiście przez Wójta Gminy Bernarda Grucza. Po meczach i konkursach do godz. 22.00 była dalsza biesiada w rytmach muzyki kaszubskiej, gry akordeonowej w wykonaniu Dawida Choszcz, członka miejscowej orkiestry dętej, oraz poczęstunkiem i kiełbaską z grilla. Był to bardzo udany piknik,przy ładnej słonecznej pogodzie i wyraźnymi sygnałami z strony uczestników o potrzebie organizacji podobnych imprez. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i tym  którzy  przyczynili się do  wspólnej integracji.

 

 

Celem projektu byłozwiększenie świadomości kulturalnej i historycznej  wśród społeczności szkolnej i mieszkańców   powiatu kartuskiego. Ochrona i promocja dóbr kultury jakimi są zapewne  kurhany znajdujące się w „Nekropolii Łużyckiej” w Mściszewicach oraz innych cennych dóbr kultury znajdujących się na terenie powiatu kartuskiego.  Kurhany są, obok kamiennych kręgów, charakterystycznym elementem krajobrazu kaszubskiego, szczególnie w okolicy Mściszewic, gdzie jest kilka zbadanych konstrukcji na planie koła. Zwyczaj chowania zmarłych w ten sposób pochodzi z okresu I  i II w.p.n.e. W sołectwie Mściszewice położone są stanowiska archeologiczne, które ulegają dewastacji i nie są znane szerzej nawet przez lokalną społeczność. Organizując te działania „Dobra kultury wśród nas” chcemy wypromować tę spuściznę historyczną i zapoznać mieszkańców powiatu kartuskiego i nie tylko z tym problemem.