ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Mściszewicach wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Mściszewice
ogłosił konkurs dla uczniów Zespołu Szkół w Mściszewicach na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat
,,Kurhany w Mściszewicach dawniej i dziś’’
Jest to realizacja projektu grantowego pt. „Kurhany naszą promocją gminy”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs ten został rozstrzygnięty i wygrały następujące osoby:
I miejsce – Maria Mielewczyk uczennica I klasy Gimnazjum
II miejsce – Diana Gańska uczennica III klasy Gimnazjum
III miejsce – Dominika Kankowska uczennica III klasy Gimnazjum
Nagrody i dyplomy zostały wręczone przez Wójta Bernarda Grucza i Dyrektor Zespołu Szkół w Mściszewicach Renatę Węsierską.