Informacja

INFORMACJA
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice w roku 2010 realizuje swoje
zadania statutowe, a szczególnie pragniemy promować dobra kultury jakimi są kurhany
znajdujące się na terenie Mściszewic a tym samym uchronić je przed zniszczeniem
i zapomnieniem. Między innymi przez organizację różnego rodzaju imprez plenarnych
chcemy wypromować spuściznę historyczną i zapoznać mieszkańców z dobrami kultury
pozostawionej po zamieszkałej ludności na naszych terenach z przed kilku tysięcy lat.
W czasie imprez plenarnych będą prezentowane plansze z typowymi kurhanami w celu
edukacji kulturalnej, prelekcje osób ściśle związanych z historią kurhanów, pracowników
Muzeum Archeologicznego w Gdańsku i Uniwersytetu Łódzkiego – Instytutu Archeologii.
W tym miejscu należy zauważyć, że dr Radosław Janiak z Uniwersytetu w Łodzi od kilku lat prowadzi prace dotyczące historii tutejszych kurhanów. W lipcu br. po raz kolejny planuje z swoimi studentami prowadzić prace na terenie Mściszewic.

Przewidziane są konkursy
wiedzy o historii i zabytkach z nagrodami dla najlepszych.

Na chwilę obecną nasze Stowarzyszenie na powyższe cele pozyskało środki finansowe
pochodzące z Urzędu Gminy Sulęczyno, Starostwa Powiatu w Kartuzach oraz
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W najbliższym czasie planujemy przeprowadzenie:
1) w dniu 31.07.2010 r. imprezy plenarnej „Ratujmy Kurhany – festyn rodzinny” połączony z zabawą taneczną.
2) w dniu 15 lub 22 sierpnia 2010 r. dożynki i „Festiwal kamienia – ratujmy kurhany” połączone z zabawą taneczną.
2) w wrześniu 2010 r. seminarium” Ratujmy kurhany” (w zależności od uzyskania środków finansowych).

APEL
Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w tych i innych zadaniach oraz gorąco
zapraszamy do czynnego udziału w zaplanowanych przedsięwzięciach i imprezach
połączonych z zabawą w miłej i sympatycznej atmosferze.

Prezes Stowarzyszenia:
Stefan Karcz
Tel. 693 642 157
email: msciszewice@onet.pl