Opis ze spotkania NGO

W dniu 11.10.2015r Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice zorganizowało spotkanie „Integracyjno-edukacyjne” w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Sulęczyno. Zadanie pt.  Praca na rzecz kultury i tradycji naszego regionu” miało na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych. Spotkanie to zostało poświęcone  dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy Sulęczyno z udziałem włodarzy, Radnych Gminy Sulęczyno                  i sołtysów.  Po rozpoczęciu i przywitaniu gości przez prezesa Stefana Karcz  wystąpił szkolny chórek pod przewodnictwem Edmunda Gall. Chórek ten za wieloletnią działalność został wyróżniony i obdarowany upominkami w postaci „Wielkiego Śpiewnika Polskiego”                            i słodyczy przy wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        i Gminnego Ośrodka Kultury w Sulęczynie.  Upominki zostały wręczone przez Wójta Bernarda Grucza, Wice Przewodniczącego Rady Gminy Sulęczyno Bogdana Malek, Radnego Powiatu Kartuskiego Andrzeja Potrac i panią Dyrektor ZS w Mściszewicach Renatę Węsierską. Następnie przedstawiono prezentacje multimedialne o działalności przybyłych organizacji wraz z dyskusją o spostrzeżeniach i wykorzystaniu wspólnego potencjału. Specjalną prezentację na temat pozyskiwania środków finansowych przedstawił Tadeusz Podymiak z Fundacji Edukacji i Działań Społecznych. Wspólnie z Stefanem Karcz uświadomiono uczestnikom spotkania, że o pozyskiwanie grantów mogą również aplikować grupy osób nie mające osobowości prawnej, a jedynie zrzeszone przy współpracy już istniejących organizacji. Druga część spotkania została poświęcona omówieniu i wymiany zdań na temat przystąpienia wsi Mściszewice do grona wiosek posiadających certyfikat „Wioski tematycznej”.  Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice Wanda Chmurzyńska i Katarzyna Grenz-Szuta od wiosny 2015r biorą udział w szkoleniu zorganizowanym  przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej „Spoekon” i Starostwo Powiatowe w Kartuzach.  Omówiono takie tematy jak:

  1. „Wprowadzenie do zagadnień specjalizacji tematycznej wsi”
  2. „Podstawy tworzenie mapy zasobów wsi”
  3. „Potencjał tematu specjalizacji wioski tematycznej – podstawowe informacje”
  4. „Podstawowe produkty wiosek tematycznych – wprowadzenie”
  5. „Prawne aspekty funkcjonowania wioski tematycznej
  6. „Oferta wioski tematycznej – podstawy tworzenia”
  7. „Podstawowe informacje o scenografii wioski tematycznej”
  8. „Wprowadzenie do metody testowania produktów wioski tematycznej”

W spotkaniu znalazł się również czas na rozrywkę i zabawę który wypełnił występ Orkiestry dętej „Mściszewice” pod kierownictwem Jerzego Bober oraz przedstawienia pt. Baba i Dziad na weselu” w wykonaniu KGW „Mściszewiczanki”.

Od dłuższego czasu było  duże oczekiwania na zorganizowanie takiej imprezy która będzie połączona z konkretną pracą na rzecz kultury i podtrzymanie tradycji naszego regionu połączone z przyjemnością poprzez wspólne spotkanie, przedstawienie swojej wizji, spostrzeżeń i wypracowania wspólnych wniosków na rzecz całej gminy i wspólnej integracji.  Uczestnicy byli zachwyceni sposobem przeprowadzenia spotkania,  poruszonymi tematami oraz tak miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.

 

S.K.