OGŁOSZENIE Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Mściszewicach wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Sołectwa Mściszewice

ogłasza konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat
,,Kurhany w Mściszewicach dawniej i dziś’’
Regulamin konkursu:

1. Celem konkursu jest promocja dóbr kultury znajdujących się w Mściszewicach, a zarazem promocji gminy Sulęczyno.
2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych spośród wykonanych prac realizujących temat Konkursu.
3. Konkurs jest skierowany do uczniów naszej całej szkoły.
4. Pace Konkursowe będą oceniane przez Jury według następujących kryteriów:
-wartość artystyczna,
-zgodność z tematem konkursu,
-oryginalne spojrzenie na znaczenie kurhanów w przeszłości i teraźniejszości,
-jakość techniczna,
-spełnienie wymogów formalnych
5.Prezentacja powinna trwać 15 min.
6. W treści należy się odnieść do kurhanów w Mściszewicach z czasów ich powstania i czasu teraźniejszego.
7. Przy ocenie będzie brana pod uwagę zarówno treść i ilustracje.
8. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.stwmsciszewice.pl .
9. Każdy uczestnik może złożyć max. 1 pracę.
10. Pracę należy nagrać na płytę CD i podpisaną z imieniem i nazwiskiem autora złożyć ją opiekunowi Samorządu Szkolnego p. Wojciechowi Warmowskiemu do dnia 08.05.2013r.
11. Przewiduje się nagrody za 3 najlepiej ocenione prace:
1 nagroda wartości ok. 200zł
2 nagroda wartości ok. 100zł
3 nagroda wartości ok. 50 zł
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 13.05.2013r. w Szkole i na wyżej wymienionej stronie internetowej.
13. Osoby, które złożą prace wyrażają tym samym zgodę na ich wykorzystanie przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice do własnych potrzeb.
14. Uczestnik, który zajmie 1 miejsce zobowiązuje się przedstawić swoją prezentację podczas obchodów 10-lecia Stowarzyszenia w dniu 18.05.2013r. o godz. 18 30 w Sali Bankietowej u „Jurka” w Skoczkowie. Po prezentacji zostanie mu wręczona nagroda przez Wójta Gminy Sulęczyno Bernarda Grucza i Dyrektora Zespołu Szkół w Mściszewicach p. Renate Węsierską.