Dożynki Sołecko-Parafialne w Mściszewicach.

9 września 2012r. w Mściszewicach odbyły się Dożynki Sołecko-Parafialne, „Mściszewice-Łosienice” w których udział wzięli przedstawiciele starostwa w Kartuzach z panią starościną Janiną Kwiecień na czele: przybyli również przedstawiciele Samorządu Gminy Sulęczyno z wójtem p. Bernardem Grucza, zaproszeni goście oraz mieszkańcy obydwu sołectw należących do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mściszewicach. Organizatorem Dożynek byli sołtysi: p. Maria Stencel, p. Jan Reclaw oraz ks. Proboszcz Ireneusz Lehmann. Pod ich przewodnictwem mieszkańcy Sołectw Mściszewice i Łosienice aktywnie przystąpili do realizacji zadania związanego z przygotowaniem Święta Plonów 2012r. Tu wielkie słowa podziękowania należą się pani sołtys Marii Stencel, która z wielkim zapałem przystąpiła do zorganizowania tak pięknej uroczystości.
Dożynki rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w miejscowym kościele w Mściszewicach, celebrowaną przez Proboszcza parafii ks. Ireneusza Lehmann. Po Mszy Świętej korowód dożynkowy ruszył spod kościoła na miejscowe boiska szkolne. W korowodzie uczestniczyły bryczki konne, wozy drabiniaste którymi jechali zaproszeni goście. Podczas części oficjalnej Dożynek dziękowano za tegoroczne plony. Najpierw wstąpiły poczty sztandarowe i odśpiewano hymn państwowy. Następnie prezes Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice p. Stefan Karcz przywitał przybyłych gości. Potem sołtys p. Maria Stencel wygłosiła piękne okolicznościowe przemówienie. Starostami Dożynek byli państwo Danuta i Jan Szutenbergowie – rolnicy i działacze społeczni, którzy wręczyli Gospodarzowi Dożynek – Wójtowi Gminy p. Bernardowi Grucza okazały bochen chleba z tegorocznego zboża. Następnie Wójt, p. sołtys i Starostowie Dożynek częstowali poświęconym chlebem i chlebkami dożynkowymi symbolizującymi urodzaj i dostatek, szacunek i oddanie. Podziękowano również wszystkim sponsorom. Ze sceny przemawiali: pani Starościna i pan Wójt, dziękując za zorganizowanie tak pięknej uroczystości, a szczególnie za trud z którym muszą się wzmagać wszyscy rolnicy . Wszyscy mieli możliwość wysłuchać wystąpienia miejscowej Orkiestry Dętej pod przewodnictwem p. Jerzego Bober. Sołectwa przygotowały piękne stoiska z tradycyjnymi potrawami. Konkursy i zabawy dla dzieci prowadzili miejscowi nauczyciele p. Wanda Chmurzyńska i Andrzej Literski. W bloku konkursów i konkurencji sprawnościowych przeprowadzono sztafetę sołectw, gdzie I miejsce otrzymały Łosienice. Nagrody za turniej odebrali Sołtysowie. W rozgrywkach indywidualnych dużym zainteresowaniem cieszyło się: dojenie krowy, młócenie balonów cepami, rzuty kostkami słomy i inne. Zwycięskie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe. W trakcie imprezy zapewniono atrakcje dla dzieci takie jak: konkursy z nagrodami, dmuchaną zjeżdżalnię, skoki na trampolinie. Dzieci miały możliwość jeździć konno, skorzystać z jazdy na kładach. Wielkim uznaniem obdarzano wybór „Młodej miss lata” Miss lata i miss publiczności nagrody wręczał pan Wójt. Dla wszystkich zapewniono smaczną grochówkę i chleb ze smalcem. Dzieci, które nie zajmowały miejsc na podium otrzymywały nagrody pocieszenia. Miejscowi strażacy mężnie pilnowali, aby impreza przebiegała bezpiecznie. O godz. 1730 rozpoczęła się zabawa taneczna z miejscowym zespołem Gumileon. Oprawę muzyczną prowadził p. Edmund Gall. W czasie dożynek wystąpiły panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy Szlacheckiej i Mściszewiczanki, które pięknie tańczyły w strojach kaszubskich, wiersz kaszubski recytował uczeń. Dożynki 2012 uznane zostały za udane. W imprezie uczestniczyło około 1000 osób. Dzięki wsparciu sponsorów osiągnięto cel, jakim było zorganizowanie imprezy o tak specyficznym charakterze oraz zapewnienie wielu atrakcji, które dostarczyły dzieciom, ich rodzicom i gościom dużo uśmiechu i radości.
Sponsorom jeszcze raz gorąco dziękujemy. Słowa, podziękowania kierujemy również do osób, które pomagały przy rozdawaniu grochówki, chleba ze smalcem oraz parzeniu kawy.
Organizatorzy.