MŚCISZEWICE- „Bez barier i stereotypów 2014”

W dniu 09.06.2014r na terenie gospodarstwa agroturystycznego państwa Lucyny i Sławomira Keller w Mściszewicach – Bębny odbył się piknik dla osób niepełnosprawnych z gminy Sulęczyno, OREW-u w Pierszczewie i Fundacji pomocy dla dzieci w Szklanej. Piknik rozpoczął się o godz. 10.00 i wzięło w nim udział około 50 osób niepełnosprawnych, ich opiekunowie, uczniowie miejscowej szkoły oraz goście. Czas pikniku został wypełniony między innymi przez zaprezentowanie się chórku szkolnego pod przewodnictwem Edmunda Gal , aktorów szkolnych z przestawieniem teatralnym, oraz szeregiem różnego rodzaju konkurencjami. Bardzo ciekawie i dużym zainteresowaniem zaprezentowali się wychowankowie z OREW-u w Pierszczewie przedstawiając swój program wokalno muzyczny. Piknik ten jest częścią projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa w Mściszewicach pt. nazwą „Bez barier i stereotypów 2014” finansowanego w formie grantu przez Powiat Kartuski i Gminę Sulęczyno. Głównym celem tego zadania było ukształtowanie w społeczeństwie, postawy aktywnego włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i kulturalne społeczności lokalnej. Ponadto dodatkowo to działania edukacyjno wychowawcze oraz uwrażliwienie mieszkańców naszej okolicy na osoby potrzebujące pomocy, zrozumienia ich problemów. Z całą pewnością realizacja tych zadań odniesie trwałe, pozytywne i wzmocnione więzi osób zdrowych i niepełnosprawnych oraz chociaż częściowo rozwiąże zauważalne w chwili obecnej ujemne zjawiska zachowań szczególnie osób zdrowych w stosunku do niepełnosprawnych. Zadanie o takim charakterze zostało zorganizowane w wyniku widocznych oczekiwań i sygnałów miejscowej ludności. W podziękowaniu za aktywny udział w pikniku Prezes Stowarzyszenia Stefan Karcz wspólnie z panią dyrektor Renatą Węsierską Zespołu Szkół w Mściszewicach obdarowali wszystkie dzieci koszulkami promocyjnymi z napisem „Wspólnie raźniej”.
Na powyższe zadanie Stowarzyszenie również pozyskało środki finansowe w postaci grantów z Starostwa Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno.