BB TREŚĆ Z PIKNIKU

W dniu 15.06.2015r Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Mściszewice w ramach zadania publicznego pt.  JESTEŚMY  RAZEM  zorganizowało piknik dla osób niepełnosprawnych i wszystkich tych którzy pragną być razem, wspólnie się integrować i być nie tylko w dobrych chwilach , ale i wtedy jak trzeba również pomóc. Piknik odbył się na terenie gospodarstwa Lucyny i Sławomira Keller w Mściszewicach-Bębny. Na piknik przyjechało około 80 wychowanków –osób niepełnosprawnych i ich opiekunowie  z trzech   Ośrodków Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczych (OREW) w Pierszczewie, Szklanej,  Ośrodka Rewalidacyjno Wychowawczego (ORW) w Szklanej oraz 40 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół w Mściszewicach im. Jana Pawła II.

W czasie pikniku uczniowie z OREW-u Strzepcz, zaprezentowali taniec flamenco pod przewodnictwem Ewy Czaja i Agaty Miotk, uczniowie z ORW-u Szklana przedstawienie pt. ,,Śpiąca królewna’’ pod  przewodnictwem Agnieszki Wenta i Sebastianem  Formela, zaś uczniowie z Zespołu Szkół w Mściszewicach  umilili spotkanie śpiewem pod przewodnictwem Edmunda Gal. Pokaz gry na instrumentach dętych wykonali    członkowie Mściszewickiej orkiestry dętej  Michał Lewna, Szymon Cybula i Dominik Jank, zaś miejscowi artyści ludowi Sylwia i Czesław Birr zrobili prezentację swoich prac i prelekcję na temat jak można sobie radzić z  niepełnosprawnością w życiu codziennym i zawodowym.

Zaproszeni goście  Wójt Gminy Sulęczyno Bernard Grucza,  Alicja Cieślak i Natalia Litwin z Starostwa Powiatu Kartuskiego, Renata Węsierska dyrektor miejscowej szkoły, ksiądz proboszcz Marek Labudda, Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Gliniecki i radna Gminy Sulęczyno Katarzyna Grenz-Szuta   rozstrzygnęli wcześniej ogłoszony konkurs plastyczny pt. „Jesteśmy razem” i wręczyli nagrody i medale.

Przedstawiono 50 plac plastycznych z których wyłoniono najlepszą placówkę – ORW Szklana, najlepsze prace grupowe wykonali uczniowie  z OREW-u w Pierszczewie i Strzepczu, zaś najlepsze prace indywidualne wykonali:

  1. Zuzanna Frankowska i Bartosz Regliński z ORW Szklana egzekwio z OREW Pierszczewo Aleksandra Smolega i Zespołu Szkół w Mściszewicach Kinga Zaworska
  2.   Stanisław Birr i Katarzyna Jank z Zespół Szkół w Mściszewicach
  3.  Jakub Wendt z ORW Szklana

Został również przeprowadzony mini „Bieg Papieski”  w którym wzięło udział łącznie 30 osób. Był to bieg parami podzielony na trzy odcinki na których trzeba było wykonać różne zadania jak np. test wiedzy o życiu św. Jana Pawła II.

Najlepsze wyniki osiągneli:

  1. Adam Hatczkewicz ( OREW Strzepcz) wspólnie z Kingą Zaworska z ZS w Mściszewicach
  2. Mirosław Makowski ( OREW Pierszczewo) wspólnie z Kingą Zaworska z ZS w Mściszewicach
  3. Nikola Malek (ORW Szklana) wspólnie z Weroniką Kankowską  z ZS w Mściszewicach

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe szklanki ręcznie malowane przez pedagogów i uczniów miejscowej szkoły.

 

Piknik mógł się odbyć dzięki finansowym grantom z Starostwa Powiatu Kartuskiego i Gminy Sulęczyno. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji tego spotkania integracyjnego.